nauczyciel kontraktowy

  • studia magisterskie – pedagogika resocjalizacyjna
  • studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (olinofrenopedagogika)
  • wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji