Powstanie Przedszkola Nr 5 w Radomsku 

Przedszkole Nr 5 w Radomsku przy ul. Okrzei powstało w 1961 r. w budynku poszkolnym. Był stary zagrzybiony, spróchniały barak, bez urządzeń sanitarnych, bez wody i kanalizacji. 

Remont Przedszkola

W baraku dokonano remontu kapitalnego i dostosowano do potrzeb przedszkola.
Po remoncie budynek zmienił swój wygląd wewnętrzny. Zrobiono prowizoryczną ubikację oraz umywalnię. Na kuchnie przeznaczono starą murowaną komórkę. Po dwóch latach została dobudowana nowa kuchnia przedłużenie budynku, stara przeznaczona została na komórkę.
Przedszkole posiadało trzy sale zajęć, korytarz w którym była urządzona szatnia, prowizoryczna umywalnia i ubikacja, kuchnia, kancelaria, magazyn. Przedszkole 3-oddziałowe, 9-cio godzinne z liczbą 90 i 15 osób personelu.
Przedszkole to było tymczasowo założone w tak trudnych warunkach ze względu na potrzeby związane z rozbudową dzielnicy Kowalowiec.
Każdego roku oczekiwano zatwierdzenia w planie inwestycyjnym budowy nowego przedszkola. Mimo starań kierownictwa przedszkola oraz komitetu rodzicielskiego nie było możliwości polepszenia warunków przez wybudowanie nowego przedszkola.
Dokonywano bieżących remontów, dbano o czystość pomieszczeń i w tych warunkach przedszkole istniało 16 lat.

Budowa nowego Przedszkola oraz wstrzymanie prac

W roku 1974 zatwierdzono budowę nowego przedszkola. Zgodnie z planem, miało to być przedszkole murowane, piętrowe. Budowy podjęły się Zakłady Mebli Giętych im. „Gwardii Ludowej” w Radomsku, inwestorem miały być Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Piotrkowie Tryb.

W październiku 1974r. rozpoczęto budowę – odgrodzono teren budowy od przedszkola, zwieziono część materiałów budowlanych, przystąpiono do wykopów i tu nastąpił dramat, teren mokry koparki grzęzną. Przerwano wykopy.

Wstrzymano budowę przez cały rok.

Zatwierdzenie nowego planu budowy

W roku 1975 zatwierdzono nowy plan budynku C-15 typu „Szwedzkiego” z gotowych elementów drewnopodobnych.

Do budowy przystąpiło Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego. Inwestorem w dalszym ciągu pozostały ZPDz w Piotrkowie Tryb. z Głównym Realizatorem Inwestycji socjalnych w Łodzi.

Historia budowy tego budynku jest nie do opisania.

Oddanie budynku do użytkowania

Po wielu trudach, po wielu nieudanych odbiorach w dniu 31 grudnia 1976r. oddano budynek Wydziałowi Oświaty i Wychowania 2 stycznia 1977r. dzieci ze względu na okropny stan starego budynku przeszły do nowego bez oficjalnego otwarcia, bez wody zdatnej do p1c1a – wodę dowożono.

Oficjalne otwarcie nowego Przedszkola

26 lutego 1977r. o godz. 10-tej nastąpiło uroczyste otwarcie nowego przedszkola przy udziale zaproszonych gości. Nie wszyscy zaproszeni obecnością swoją zaszczycili nas.

Obecni byli:

 • Tow. Mirosław Gajda  Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Radomsku

 • Tow. Aleksandra Żarnecka – Kierownik Poradni Ideowo Wychowawczej przy Komitecie Miejsko-Gminnym PZPR

 • Tow. Zbigniew Kurzelewski – Inspektor Urzędu Miejskiego Wydziału Oświaty i Wychowania w Radomsku

 • Tow. Józef Bęben – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku

 • Tow. Stanisław Borowiecki – I Sekretarz RKS – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Radomsku

 • Tow. Witold Bednarczyk – Sekretarz POP przy ZPDz „Sigmatex” w Radomsku

 • Tow. Eda Dziekańska – Przewodnicząca Rady Zakładowej przy ZPDz w Radomsku

 • Tow. Mirosław Binkowski – Kierownik Działu Służby Pracowniczej ZPDz „Sigmatex” w Piotrkowie Tryb.

 •  Ob. Zbigniew Makowski – Kierownik Biura Projektów Przemysłu Lekkiego GRIS w Łodzi

 • Ob. Czesław Zaryczański – Dyrektor Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Przemysłu Lekkiego

 • Ob. Wilhelm Krawczyk – Kierownik budowy Cz.PBPL w Częstochowie

 • Ob. Stanisław Mikulski – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy Przedszkolu Nr 5 w Radomsku

 • Ob. Zofia Białek – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Radomsku
Program otwarcia Przedszkola przy ul. 15-Grudnia w Radomsku
 • Powitanie zaproszonych gości na terenie przedszkola (inspektor)
 • Przekazanie w użytkowanie obiektu dyrekcji przedszkola
 • Wystąpienie dyrektorki przedszkola – podziękowanie za oddany obiekt w użytkowanie
 • Zwiedzanie obiektu
 • Okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu dzieci przedszkola przy współudziale szkoły opiekuńczej Nr 7 w Radomsku
 • Część końcowa uroczystości (dyskusja przy kawie) na temat realizacji inwestycji