,,ŁÓDZKIE DWUJĘZYCZNE”– wojewódzki projekt nauki języków obcych w przedszkolu.

,,WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM”- program wychowania do wartości wyposażający dzieci w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im pełne przystosowanie do otaczajacego świata i jego reguł.

,,Mamo, tato, wolę wodę”- Program ma za zadanie wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowisk.

Mały miś w świecie wielkiej literatury – Celem nadrzędnym programu jest  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom , uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych a także tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.

,,Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny promujący rolnictwo ekologiczne oraz właściwe nawyki żywieniowe u dzieci przedszkolnych.

,,Mamo, tato, wolę wodę”- Program ma za zadanie wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowisk.

,NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0″- wieloletni program rządowy wspierający i promujący czytelnictwo w Polsce.

,,Wiem, czuję, rozumiem”, ,,Łódzkie dwujęzyczne” – wojewódzki projekt nauki języków obcych w przedszkolu.

Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji przyrodniczej. ,,ŁÓDZKIE DWUJĘZYCZNE”- wojewódzki projekt nauki języków obcych w przedszkolu.

Kraina Uśmiechu, czyli przedszkolaki w świecie emocji” – autorski projekt kształtujący umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji swoich i rówieśników oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany.

Przedszkolny Klub Małych Poetów” – autorski program wspierający literacką aktywność werbalną dzieci.

Roztańczone Przedszkolaki” – autorski program zajęć taneczno- rytmicznych, mający na celu stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji ruchowo-tanecznej.

Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci. Program uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty, dobrze funkcjonować w grupie jedyny program w którym z dziećmi małymi rozmawia się na temat śmierci i uczuć.

Bezpieczeństwo w sieci” – program propagujący wśród dzieci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czyste powietrze wokół nas” – program Antynikotynowy, mający na celu zwiększanie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego, oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia.

Bajki, które uczą” – autorski program z elementami bajkoterapii w połączeniu z doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej przygotowującej do umiejętności pisania.

Skąd biorą się produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji przyrodniczej.

Kraina Uśmiechu, czyli przedszkolaki w świecie emocji” – autorski projekt kształtujący umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji swoich i rówieśników oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany.

,,Magia Świąt Bożego Narodzenia” – autorski program, przybliżenie tradycji świąt.

Przedszkolny Klub Małych Poetów” – autorski program wspierający literacką aktywność werbalną dzieci.

Roztańczone Przedszkolaki” – autorski program zajęć taneczno- rytmicznych, mający na celu stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji ruchowo-tanecznej.

Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci. Program uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty, dobrze funkcjonować w grupie jedyny program w którym z dziećmi małymi rozmawia się na temat śmierci i uczuć.

Bezpieczeństwo w sieci” – program propagujący wśród dzieci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czyste powietrze wokół nas” – program Antynikotynowy, mający na celu zwiększanie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego, oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia.

Bajki, które uczą” – autorski program z elementami bakterioterapii w połączeniu z doskonaleniem sprawności manualnej i grafomotorycznej przygotowującej do umiejętności pisania.

Skąd biorą się produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

,,ABC Ekonomii”- projekt poruszający zagadnienia ze świata ekonomii i finansów. Wprowadzenie dzieci w świat finansów dzieci poprzez zabawę i różne materiały edukacyjne.

,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – projekt edukacyjny, cykl tematycznych spotkań z filmem.

,,Europa i Ja”– ogólnopolski projekt, poznanie kultury danego państwa.