“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II 

Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi i zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej! Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie.

Akcje, w których bierzemy czynny udział:

“Zostań Super Zakrętakiem” – akcja ogólnopolska. Zbiórka zakrętek na rzecz Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci.

“Tusz do paki” – akcja ekologiczna. Zbiórka zużytych tuszów z przeznaczeniem części środków na rzecz Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

“Moje miasto bez elektorośmieci” – ogólnopolski program edukacyjny w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

“Zbiórka karmy dla piesków i kotków”. Cel zbiórki – uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz niesienie pomocy skrzywdzonym i bezbronnym zwierzętom.