Ramowy rozkład dnia w grupach młodszych

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy według indywidualnych potrzeb dziecka min. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabawy integrujące grupę. Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.
Zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe; zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe w sali.
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Obiad.
Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, prace porządkowe w kącikach tematycznych. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Słuchanie opowiadań, bajek. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe np. rytmika.

 

Ramowy rozkład dnia w grupach starszych

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy według indywidualnych potrzeb dziecka min. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne.
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Obiad.
Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, prace porządkowe w kącikach tematycznych. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Słuchanie opowiadań, bajek. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe np. rytmika.