– Members

nauczyciel kontraktowy
  • studia magisterskie: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • studia licencjackie: pedagogika elementarna z językiem niemieckim
nauczyciel początkujący  
  • studia magisterskie: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Psycholog
  • studia magisterskie, kierunek psychologia stosowana
  • studia podyplomowe, kierunek przygotowanie pedagogiczne
  • studia podyplomowe, kierunek psychologia kliniczna
  •  studia podyplomowe, kierunek integracja sensoryczna
Back to top