nauczyciel dyplomowany

  • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
  • studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)