neurologopeda – nauczyciel dyplomowany

  • studia magisterskie, kierunek pedagogika wieku dziecięcego z logopedią
  • studia podyplomowe, kierunek logopedia
  • studia podyplomowe, kierunek surdologopeda
  • studia podyplomowe, kierunek wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia

Dane kontaktowe