Sadzenie drzew

Udział wszystkich grup w akcji nasadzania drzew w ogrodzie przedszkolnym.