– Members

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe - terapia pedagogiczna z arteterapią

dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji
 • kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne z zarządzaniem przedszkolem
 • studia podyplomowe - zarządzanie oświatą
 • studia podyplomowe - bezpieczeństwo i higiena pracy
 • studia podyplomowe – Edukacja Montessori w przedszkolu.
Back to top