– Members

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe - gimnastyka  korekcyjno-kompensacyjna

nauczyciel kontraktowy

 • studia magisterskie - pedagogika resocjalizacyjna
 • studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (olinofrenopedagogika)
 • wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji

nauczyciel mianowany

 • studia magisterskie - mgr wychowania fizycznego
 • studia licencjackie - przyroda
 • studia podyplomowe - wczesne nauczanie języka obcego
 • studia podyplomowe - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 • studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)
 • studia podyplomowe - Edukacja Montessori w przedszkolu.

nauczyciel dyplomowany

 • studia magisterskie, kierunek pedagogika w zakresie edukacji elementarnej
 • studia podyplomowe - logopedia
 • studia podyplomowe - Edukacja Montessori w przedszkolu.
Back to top