dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

  • studia magisterskie, kierunek pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji
  • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
  • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne z zarządzaniem przedszkolem
  • studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
  • studia podyplomowe – bezpieczeństwo i higiena pracy
  • studia podyplomowe – Edukacja Montessori w przedszkolu.

Dane kontaktowe