nauczyciel mianowany

  • studia magisterskie – mgr wychowania fizycznego
  • studia licencjackie – przyroda
  • studia podyplomowe – wczesne nauczanie języka obcego
  • studia podyplomowe – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
  • studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)
  • studia podyplomowe – Edukacja Montessori w przedszkolu.